Algemene gebruiksvoorwaarden

Informatie en diensten
•  Het gebruik van de website van Parasiet.com houdt in dat u zich akkoord verklaart met onderstaande gebruiksvoorwaarden, evenals aan latere wijzigingen.
•  Deze website is met de grootst mogelijke nauwkeurigheid opgesteld en is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Aan de informatie die op deze website aangeboden wordt, kan op geen enkele wijze rechten of aanspraak ontleend worden. Het staat de makers van de website vrij de informatie aan te passen aan nieuwe inzichten en de informatie zonder vooraankondiging te wijzigen.
•  De diensten op deze website kunnen gedateerd zijn en niet meer overeenkomen met de actuele gegevens.

Verwerking van gegevens en privacy
•  De persoonlijke gegevens ingevuld op de aanvraagformulieren van Parasiet.com en ontvangen via deze website (persoonsgegevens, e-mail) worden uitsluitend gebruikt voor intern bedrijfsbeheer, zoals patiëntenadministratie en het versturen van uitslagen.
•  Voor intern gebruik worden de bezoekersaantallen van de website bijgehouden.
•  Voor statistische doeleinden wordt het aantal aangevraagde analyses, negatieve en positieve uitslagen en herhalingsonderzoeken verwerkt. De identiteit van de aanvrager blijft onbekend en zal niet worden gekoppeld aan de verstrekte persoonsgegevens.

Gebruik de fecesmonsters
•  Fecesmateriaal dat na het onderzoek overblijft, kan worden bewaard en gebruikt voor kwaliteitscontrole of voor toegepast wetenschappelijk onderzoek. Het materiaal wordt anoniem gecodeerd; men kan niet - of alleen indirect - nagegaan van wie het materiaal afkomstig is.

Email
•  Met de grootst mogelijke zorg probeert Parasiet.com mail te beschermen tegen virussen en ongewild bezoek en is niet aansprakelijk voor (in)directe schade als gevolg van mail virussen.  
•  Indien u gebruik maakt van onze diensten via e-mail, zullen deze gegevens niet gebruikt worden voor een mailinglijst. Laboratorium respecteert de privacy van haar klanten en zal op geen enkele wijze gegevens van aanvragers gebruiken of beschikbaar maken.

Website
•  Met de grootst mogelijke zorg probeert Parasiet.com mail te beschermen tegen virussen en ongewild bezoek en is niet aansprakelijk voor (in)directe schade als gevolg van virussen op haar website.
• Op de website staan links naar andere websites. Deze sites worden niet door ons beheerd; Parasiet.com is derhalve niet verantwoordelijk voor de inhoud hiervan.

 

Disclaimer

Aanvraag van de testen
•  U heeft de achtergrond informatie over darmparasieten doorgenomen.
•  Het onderzoek vervangt op geen enkele wijze het medische consult van een arts.
•  Deze testen vormen geen compleet onderzoek. Er zijn tal van medische oorzaken voor darmklachten.

Gang van zaken
 •  U begrijpt de informatie betreffende de aanvraagprocedure.
 •  U hebt de verzamel- en verzendinstructies doorgenomen en bent zich bewust dat u besmettelijk materiaal verstuurt en zult de materialen verpakken zoals aangegeven in de instructies die overeenkomen met de eisen van de posterijen. Bij gebrekkige verpakking daar uit voortvloeiden boetes wordt u aansprakelijk gesteld.
• Het laboratoriumpersoneel is niet medisch opgeleid en kan niet worden geraadpleegd.

De uitslag
•  Indien de uitslag positief is (er parasieten zijn aangetoond) zult u uw arts op de hoogte te stellen van het testresultaat.
•  Wanneer het resultaat negatief uitvalt en u klachten heeft, dient u de arts op de hoogte te stellen van het testresultaat en uw symptomen
•  Parasieten zijn besmettelijk. Om deze reden is het van belang naasten op de hoogte te stellen en hygiëne maatregelen te nemen.
Testresultaat
•  Bij een negatieve uitslag bestaat een zeer kleine kans dat u toch besmet bent. Parasiet.com is niet aansprakelijk voor meetfouten die inherent zijn aan de techniek.
• De gebruikte technieken hebben een zeer hoge sensitiviteit en specificiteit. Dat wil zeggen dat de methode in principe geen tot zeer weinig vals positieve of vals negatieve uitslagen kent. Echter, meetfouten zijn altijd mogelijk.
b. De vondst van parasieten kan worden gemist doordat de uitscheiding van parasieten van dag tot dag variëren.
•  Bij grenswaarden is men niet zeker of de uitslag negatief of positief is. U hebt het recht op een kosteloze herhaling.

Behandeling
  De testen en adviezen zijn niet bedoeld voor zelfhulp en zelf medicatie. Parasiet.com is niet aansprakelijk voor de gevolgen wanneer de patiënt zich niet laat behandelen door een arts.
•  De vermelding van namen van medicijnen op deze website is bedoeld als achtergrond informatie voor de arts, niet als therapeutisch advies voor de patiënt.
•  Medicatie kan nooit worden gebruikt zonder advies van een arts. De arts heeft de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de ingezette therapie.
•  Het is mogelijk dat uw klachten niet worden veroorzaakt door parasieten (ook al viel de test positief uit). Wanneer geen verbetering optreedt, is aanvullend medisch onderzoek noodzakelijk.
•  Wij raden de behandeling met plantaardige en alternatieve methoden af. Deze methoden zijn zelden effectief bij de behandeling van parasieten. Gebruik van plantaardige middelen is niet per definitie veilig en kan negatieve reacties veroorzaken.

Financiële verwerking
•  Bij grenswaarden hebt het recht op een kosteloze herhaling. Wanneer u daar binnen 14 dagen geen gebruik van maakt, vervalt de aanspraak maken op de kosteloze test.
•  Indien u het testmateriaal niet gebruikt, kunt u de materialen binnen 1 week terugsturen. De verzendkosten worden bij u in rekening gebracht. Indien u de materialen niet binnen 7 dagen na ontvangst terugstuurt, kunt u geen aanspraak maken op terugbetaling.
•  Bij verzending buiten Nederland dient u het pakket zelf te frankeren. Bij gebrekkige frankering komen de eventuele kosten voor u rekening.