Dutch | England | France | Deutschland | PolskaDutch Home | info@parasiet.com | Login

 

 

♦ Welkom bij Parasiet.com, de website bevat informatie over parasieten en de test op parasieten van de darm ♦

Parasieten Test Aanvragen

Veelgestelde Vragen Over Parasieten

1. Wat is een parasitaire test?
2. Hoe interpreteer ik de uitslag?
3. Is het nodig het hele gezin en partner te laten testen wanneer men besmet is?
4. Mijn arts geeft aan dat de parasieten niet schadelijk zijn en behandeling niet nodig is
5. Ik ben met een parasiet besmet, hoe kan ik worden behandeld?
6. Men test positief en heeft geen klachten, moet er behandeld worden?
7. Hoe weet ik dat de parasieten weg zijn na een kuur?
8. Ik heb PDS. kan ik besmet zijn met parasieten?
9. Hoe ben ik aan parasieten gekomen?
10. Hoe voorkom ik dat ik opnieuw wordt besmet?

1. Wat is een parasitaire test?
De test op darmparasieten is een ontlastingstest. Men doet thuis ontlasting in een speciale container en verstuurt dit monster naar het laboratorium. Men ontvangt speciaal verzamel- en verzendmateriaal. U kunt via deze website een test bestellen. U leest de disclaimer nauwkeurig. Wanneer u het vakje aanklikt, wordt het aanvraagformulier geopend. Hierop vult u alle gegevens in.
Voor de aanvraag zijn er 2 keuzen.
a. Losse testen op Dientamoeba fragilis of Blastocystis hominis.
b. De combinatie Dientamoeba fragilis plus Blastocystis hominis.

2. Hoe interpreteer ik de uitslag?
Bij parasitair onderzoek kunt u drie mogelijke uitslagen verwachten:
i.  Negatief: Er zijn geen parasieten gevonden.
Bij darmklachten - ook wanneer er geen parasieten zijn aangetoond - adviseren wij om u uitvoerig te laten onderzoek door de arts. Er zijn tal van oorzaken voor klachten, bijvoorbeeld een melksuikerintolerantie, glutenallergie of een bacteriële ontsteking.
ii.  Positief: Er zijn parasieten aangetoond: Dientamoeba fragilis en/of Blastocystis hominis. U bent besmet.
iii. Grenswaarde: Een klein percentage van de uitslagen valt in een grensgebied van waarden. In de meeste gevallen blijkt bij herhaling dat de test negatief is. In enkele gevallen zal bij herhaling de test toch positief uitvallen. Indien uw uitslag binnen deze grenswaarden valt, kunt u kosteloos de test binnen 14 dagen opnieuw laten uitvoeren. U ontvangt een nieuw aanvraagpakket.

3. Ik test positief op parasieten, is het nodig het hele gezin en/of de partner te laten testen?
Ja. Bij alle besmettelijke ziekten geldt de regel dat personen waarmee je nauw contact hebt, moeten worden onderzocht. Onderzoek is noodzakelijk, ook al hebben uw naasten  geen klachten. Indien een of meerdere personen in uw omgeving ook besmet zijn, kunt u nadat u bent behandeld, opnieuw geïnfecteerd raken.
Wanneer in een gezin slechts één persoon wordt nagekeken en behandeld, ziet men vaak dat de klachten terugkomen. Er kan herbesmetting optreden vanuit het gezin. Indien de kinderen of partner ook besmet zijn en niet worden behandeld, vormen zij een risico.

4. Mijn arts geeft aan dat de parasieten niet schadelijk zijn en ik niet behandeld hoef te worden.
Dientamoeba fragilis wordt wereldwijd erkend als schadelijk organisme. Van Blastocystis hominis bestaan schadelijke subtypen. Er wordt nog niet getest op de subtypen dus moet er bij klachten wel worden behandeld.

5. Ik ben met een parasiet besmet ben, hoe kan ik worden behandeld?
Raadpleeg uw arts. De testen op Dientamoeba fragilis en Blastocystis hominis zijn erkende analyses. Het laboratorium benadrukt de uitslag altijd te bespreken met de huisarts of uw specialist. Het laboratorium verstrekt geen adviezen.

6. Men test positief, maar heeft geen klachten. Moet er worden behandeld?
Indien bij u, uw partner en/of andere gezinsleden parasieten zijn aangetroffen, moeten zij behandeld worden. Ook al zijn er geen klachten. Iedereen die niet behandeld wordt, is drager en kan anderen infecteren. Bij besmettelijke aandoeningen geldt dat men zich laat behandelen. Bijvoorbeeld bij hoofdluis zullen alle gezinsleden worden onderzocht of bij een seksueel overdraagbare ziekte wordt de partner onderzocht en bij besmetting behandeld. Bij een parasitaire aandoening is het niet een criterium of er klachten zijn, maar de besmettelijkheid van het organisme.

7. Hoe weet ik dat de parasieten weg zijn na een kuur?
U vraagt opnieuw een test aan, een nacontrole. Dat kan via de huisarts en ook deze website. U laat de controle plaatsvinden ongeveer 7 dagen na het einde van de kuur. Wacht niet te lang. U kunt opnieuw besmet raken, u wilt echter weten of de kuur is aangeslagen. Indien u al eerder via deze website een test heeft aangevraagd en nu weer een test bestelt, ontvangt u 15% korting.

8. Ik heb PDS. Kan ik besmet zijn met parasieten?
Bij typische PDS klachten, winderigheid, buikpijn of buikkrampen, een opgezette buik, obstipatie en diarree en vooral een wisselend ontlastingspatroon, is er meer dan 30% kans dat u geïnfecteerd bent met eencellige darmparasieten. Alleen na een succesvolle kuur kan bepaald worden of er een samenhang is en de PDS klachten zijn verdwenen.

9. Hoe ben ik aan parasieten gekomen?
Men wordt besmet door contact met ontlasting van een ander. Besmetting met darmparasieten vindt niet alleen tijdens vakanties plaats, maar vooral in de eigen omgeving. Je komt in contact met ontlasting op het toilet: de trekker, de deurknop, het lichtknopje en zelfs de kraan. Wanneer men na toiletgebruik de handen niet goed wast, kan de ontlasting van een ander (die schadelijke organismen kan bevatten) tijdens het eten worden in de mond komen. Wanneer de kok thuis of buiten de handen niet goed wast, bestaat de kans een parasitaire infectie op te lopen. Je komt ook in aanraking met parasieten door besmet voedsel, verontreinigd water en zelfs in zwembaden. Men kan geïnfecteerd worden door vrienden en familieleden, mensen in de werkomgeving, op school en vooral ook thuis doordat de partner of kinderen besmet zijn. Tijdens de verzorging van zieken, ouderen en peuters en kunnen parasieten worden overgebracht.

10. Hoe voorkom ik besmetting?
Het is belangrijk een besmetting te voorkómen, dat wil zeggen te letten op de hygiëne.
In feite komt het neer op handen wassen.
● Handen wassen na elk openbaar toiletbezoek en de handen afdrogen aan een papieren handdoek (of warme lucht). De deurknop van het toilet daarna niet meer aanraken.
● Thuis handen wassen en afdrogen aan een papieren handdoek. De trekker, deurknop van het toilet en kraan schoonhouden.
● Handen goed wassen na verzorging van kleine kinderen, verschonen van luiers en de verzorging van ouderen.
● In bepaalde beroepen zoals in de verpleging en vuilverwerking is er een toegenomen risico op besmetting. Goed de handen wassen voor het eten.
● Altijd handen wassen voor de voedselbereiding.
● Hygiënisch omgaan met voedingsmiddelen, vooral rauw vlees, salades en producten die rauw worden gegeten.
● Handen wassen voor het eten. Vooral als er met de handen wordt gegeten.
● Wanneer men buiten de deur of onderweg een snack neemt, moeten de handen worden gewassen.
● Eet geen rauwkost buiten de deur eten, tenzij in een goed restaurant. Dit punt is vooral van belang wanneer u reist in (sub)tropische gebieden of onder minder hygiënische omstandigheden.
● Het is beter om geen voedsel (stukje kaas, plakje worst) aan te nemen in winkels, wanneer dit is verwerkt of aangereikt door een onbeschermde hand.

 

BESTEL HIER DIRECT EEN PARASIETEN TEST.

Wij danken u van harte voor het bezoeken van deze website en hopen u voldoende te hebben geïnformeerd. Het is ons doel een bijdrage te leven aan de diagnostiek bij darmproblemen. Daar een op de vijf mensen darmklachten heeft, levert ontlastingsonderzoek een grote bijdrage aan het opsporen van de oorzaak van de klachten. Bij veel mensen is de diagnose Prikkelbare Darm Syndroom, PDS, gesteld zonder dat er onderzoek plaatsvond. Het blijkt echter dat meer dan 30% besmet is met parasieten.

Veel artsen geven aan niet onderlegt te zijn in de parasitologie. Wanneer de arts geen test op parasieten heeft aangevraagd, komt dat door onbekendheid met dit onderwerp. Echter besmetting met parasieten is niet langer het gespecialiseerde terrein van de tropengeneeskunde. Door toerisme en immigratie komt men in contact met parasieten, die vroeger vooral voorkwamen in (sub)tropische gebieden. Kinderen zijn vaak besmet en kunnen parasieten opdoen op de peuterspeelzaal. Het laboratorium gebruikt geavanceerde DNA technieken en biedt de testen aan tegen een zo laag mogelijke prijs.


TOP