Dutch | England | France | Deutschland | PolskaDutch Home | info@parasiet.com | Login

 

 

♦ Welkom bij Parasiet.com, de website bevat informatie over parasieten en de test op parasieten van de darm ♦

Parasieten Test Aanvragen

Prikkelbare Darm Syndroom en Parasieten

Bij buikpijn, winderigheid, diarree of verhoogde aandrang wordt de diagnose PDS gesteld op basis van het klachtenpatroon. Symptomen van het Prikkelbare Darm Syndroom, PDS, en besmetting met darmparasieten komen in grote mate overeen. Is bij u de diagnose PDS gesteld? Laat u onderzoeken om een parasitaire infectie uit te sluiten.

Het Prikkelbare Darm Syndroom of een besmetting met parasieten?
Ongeveer 20% van de westerse bevolking heeft darmklachten. Op basis van de Rome III criteria wordt bij hen in veel gevallen de diagnose Prikkelbare Darm Syndroom, PDS, gesteld. De arts zal bij darmklachten vaststellen of er bloedarmoede is en in bepaalde gevallen een schildklierafwijkingen of melksuikerintolerantie. In slechts enkele gevallen denkt de arts aan een parasitaire infectie. Onderzoek op parasieten wordt officieel alleen aangeraden bij mensen die klachten hebben ontwikkeld na een bezoek aan de (sub)tropen.

Parasitologisch onderzoek:
Een van de belangrijkste oorzaken van chronische darmklachten is besmetting met eencellige parasieten. De symptomen van een infectie met parasieten komen overeen met PDS klachten. In feite kan de PDS diagnose pas worden gesteld nadat onderzoek naar alle mogelijke oorzaken heeft plaatsgevonden. In de eerste plaats zijn parasitaire testen noodzakelijk, daar meer dan 30% van de PDS patiënten parasieten in de darm heeft.

Giardia lamblia
Het Nederlandse Huisartsen Genootschap geeft aan dat na een bezoek aan een risicogebied men moet denken aan besmetting met Giardia lamblia, een parasiet die de dunne darm aantast. In de huisartsenpraktijk is ongeveer 6 procent van de patiënten met darmklachten besmet met Giardia lamblia, de meesten werden geïnfecteerd in eigen land. Kinderen worden vaak besmet op school. Het is van groot belang om de infectie zo snel mogelijk op te sporen. Ongeveer 80% van de patiënten die een Giardia infectie doormaken, ontwikkelen postinfectieuze PDS klachten en 50% een voedselintolerantie.

Cryptosporidium ssp
Cryptosporidium speelt geen grote rol in PDS wel kunnen er na het doormaken een Cryptosporidium infectie ontstekingsreacties van de darm of het rectum ontstaan.

De parasieten die typische PDS klachten veroorzaken.
Dientamoeba fragilis en Blastocystis hominis besmetting komt veel vaker voor dan Giardia lamblia. Deze eencellige parasieten infecteren de dikke darm en veroorzaken winderigheid, buikpijn, afwijkende ontlasting of diarree veroorzaken. Typische PDS klachten.

Dientamoeba fragilis is een parasiet die al snel afsterft buiten het lichaam. Er  zijn gentechnieken ontwikkeld om het DNA van deze parasiet aan te tonen. Mensen met PDS-klachten blijken voor 30% besmet te zijn met Dientamoeba fragilis.

Blastocystis hominis is aanwezig bij 50% van de patiënten met diarree en PDS symptomen. De parasiet komt voor bij 27% van de mensen die geen darmklachten hebben. Blastocystis hominis is dan ook niet altijd schadelijk. De parasiet kent 17 verschillende subtypen, waarvan sommige klachten veroorzaken. In veel gevallen verdwijnen de symptomen na een geslaagde medische kuur.

Darmklachten  en inwendig onderzoek
Een klein deel van de mensen met aanhoudende darmklachten wordt inwendig onderzocht door middel van een endoscopie. Deze onderzoeken vinden plaats bij mensen met alarmsignalen: bloed in de ontlasting, koorts of vermagering.
Slechts in enkele gevallen levert dat iets op, daar minder dan 0,1% van de bevolking een ernstige darmaandoeningen heeft, te weten colitis ulcerosa, de ziekte van Crohn of darmkanker. Infecties met parasieten of bacteriën vertonen geen zichtbare afwijkingen, om deze aan te tonen is ontlastingsonderzoek nodig.
Het is belangrijk dat de arts zich richt op het opsporen van ernstige ziekten. Dat neemt niet weg dat het ook urgent is de oorzaak van mildere klachten aan te tonen. Klachten zoals buikpijn, winderigheid, de ontlasting niet goed kunnen ophouden, anale jeuk, vermoeidheid vormen voor de patiënt een groot probleem. Een afname van levensvreugde kan optreden of schaamte waardoor de omgang met anderen wordt beperkt. Kinderen functioneren door darmklachten vaak minder goed op school. Mensen met darmklachten zijn vaker arbeidsongeschikt. Het is van belang om te weten dat meer dan 30% van de PDS patiënten besmet is met parasieten en dat in veel gevallen hun klachten afnemen of verdwijnen door gebruik van medicijnen die de parasieten elimineren.

Op basis van deze criteria kan de diagnose worden gesteld, zonder aanvullend onderzoek.
Rome III criteria voor het Prikkelbare Darm Syndroom, PDS.
De criteria
De diagnose Prikkelbare Darm Syndroom wordt gesteld op basis van een klachtenpatroon, de Rome III-criteria die in 2007 zijn opgesteld, als opvolger van de Rome II criteria. Er is door een internationaal team van specialisten een lijst van symptomen opgesteld.
a. De klachten bestaan langer dan 3 maanden.
b. Er is een combinatie van buikpijn en een verandering van de  stoelgang.
c. Er is een PDS-diarree vorm en een PDS-obstipatie vorm, deze kunnen beiden afwisselend voorkomen.

Kenmerkende klachten zijn:
1. Winderigheid.
2. Een opgeblazen gevoel of een opgezette buik.
3. Buikpijn of een onaangenaam gevoel in de buik, die afneemt  na defecatie.
4. Een abnormale frequentie;  meer dan drie maal per dag of minder dan drie maal per week.
5. Een afwijkende vorm;  zeer hard, brijachtig of waterige ontlasting.
6. Een afwijkende passage; plotseling aandrang of loze  aandrang, onvolledige lediging of persen.
7. Slijm in de ontlasting.
 
 De Rome III-criteria alarmerende signalen
Alarmsignalen kunnen wijzen op een onderliggende ziekte,  waardoor inwendig onderzoek noodzakelijk is.
1. Bloed in de ontlasting of bloedarmoede
2. Gewichtsverlies
3. Koorts

BESTEL HIER DIRECT EEN PARASIETEN TEST.

Wij danken u van harte voor het bezoeken van deze website en hopen u voldoende te hebben geïnformeerd. Het is ons doel een bijdrage te leven aan de diagnostiek bij darmproblemen. Daar een op de vijf mensen darmklachten heeft, levert ontlastingsonderzoek een grote bijdrage aan het opsporen van de oorzaak van de klachten. Bij veel mensen is de diagnose Prikkelbare Darm Syndroom, PDS, gesteld zonder dat er onderzoek plaatsvond. Het blijkt echter dat meer dan 30% besmet is met parasieten.

Veel artsen geven aan niet onderlegt te zijn in de parasitologie. Wanneer de arts geen test op parasieten heeft aangevraagd, komt dat door onbekendheid met dit onderwerp. Echter besmetting met parasieten is niet langer het gespecialiseerde terrein van de tropengeneeskunde. Door toerisme en immigratie komt men in contact met parasieten, die vroeger vooral voorkwamen in (sub)tropische gebieden. Kinderen zijn vaak besmet en kunnen parasieten opdoen op de peuterspeelzaal. Het laboratorium gebruikt geavanceerde DNA technieken en biedt de testen aan tegen een zo laag mogelijke prijs.


TOP