Dutch | England | France | Deutschland | PolskaDutch Home | info@parasiet.com | Login

 

 

♦ Uitgebreide Informatie Betreft de Parasieten Test van Parasiet.com♦


Parasieten Verzamel- en verzendinstructies

Inleiding
Het verzamel- en verzendpakket
Het doornemen van de instructies
Opmerking betreffende kinderen
Welke dag beginnen?
Het nemen van het ontlastingsmonster:
1. Voorbereiden
2. Stappen die voorafgaan aan het nemen van ontlastingsmonster
3. Afname ontlastingsmonster
Het verpakken en versturen van de ontlasting
Persoonlijke gegevens
Houdbaarheid
Frankeren en Verzenden

Inleiding
U heeft een test aangevraagd. Wij danken u voor uw vertrouwen en zullen u zo snel mogelijk de nodige materialen doen toekomen. Wij willen graag dat de analyse voor u een zo groot mogelijke waarde heeft en adviseren om op de juiste dag een monster van de ontlasting te nemen. Neem graag de tijd en lees de instructies aandachtig door.

Het verzamel- en verzendpakket
Voor het ontlastingsonderzoek maakt u gebruik van het verzamel- en verzendpakket dat het laboratorium u toestuurt. Nadat u de aanvraag voor een onderzoek heeft ingediend wordt dezelfde dag nog een pakket klaargemaakt en verzonden. U ontvangt een email zodra het pakket wordt verzonden. In Nederland duurt verzending per post 1 dag en ongeveer in 3 werkdagen binnen Europa (voor landen buiten Europa kan dit meer tijd in beslag nemen).

Het doornemen van de instructies
a. Lees graag de instructies volledig door voordat u begint met het nemen van het ontlastingsmonster; het testresultaat zal daardoor nauwkeuriger zijn.
b. Om de kans op een positieve vondst te vergroten, verzamelt men de ontlasting op 2 opeenvolgende dagen. Op elke dag vult u een buisje. Beide buisjes zijn gevuld met een fixatievloeistof om DNA afbraak te voorkomen.
c. Gebruik alle verpakkingsmaterialen.

Opmerkingen betreffende kinderen
1. De buisjes zijn gedeeltelijk gevuld met een vloeistof die ethylalcohol bevat, zorg dat de buisjes buiten bereik van kleine kinderen blijven.
2. Indien test is aangevraagd voor kinderen onder de 14 jaar, raden wij aan dat een volwassene het ontlastingsmonster neemt.

Welke dag beginnen?
U wordt uitdrukkelijk verzocht de ontlasting in het buisje te scheppen op een dag dat er klachten zijn of een toename van de bestaande symptomen: met name aandrang en brijachtige ontlasting. De uitscheiding van parasieten varieert van dag tot dag. Het nemen van een monster van brijachtige ontlasting vergroot de kans op een vondst.

Afname van het ontlastingsmonster
1. Voorbereiden
Leg de buisjes klaar, controleer de naam en schijf datum op het buisje.
Indien er meerdere personen binnen het gezin worden onderzocht, plak dan tijdelijk een sticker met de naam op de buitenkant van de enveloppe zodat er geen verwisseling kan optreden.

2. Stappen die voorafgaan aan het nemen van ontlastingsmonster
I.   Reinig de drukknop en de toiletring met een schoonmaakmiddel, om
     te voorkomen dat ontlasting van een ander in het buisje terechtkomt.
II.  Geen ontsmettingsmiddel in de toiletpot gebruiken.
III. De ontlasting droog en schoon opvangen.
a. Indien er een plateau-toilet gebruikt kan worden, plaatst men een laagje toiletpapier in het toilet, om de ontlasting droog op te vangen.
b. In een toilet zonder plateau plaatst men een wegwerpbord - bedekt met een laagje toiletpapier, zodat men na het nemen van het monster de ontlasting in het toilet kan werpen.

3. Neem het ontlastingsmonster.  Dag 1.
a. Nadat men ontlasting heeft geproduceerd, was eerst de handen.
b. Trek de latexvrije handschoenen aan. (1)
c. Open het buisje. 2)
d. In het dopje bevindt zich een lepeltje. (3)
e. Schep kleine beetjes ontlasting in het buisje.
f.  Roer de ontlasting door de vloeistof.
g. Herhaal totdat de zwarte lijn op het etiket
is bereikt. (4)
h. Draai het dopje goed vast, zodat de inhoud er niet uit kan lekken.
i.  Trek de handschoenen uit, men kan ze de volgende dag weer gebruiken.
j.  Was de handen opnieuw.
Dag 2. Herhaal de procedure.
Ook als de klachten zijn afgenomen,

Het verpakken van het monster

 1.  Handen wassen.
 2.  Het dopje goed aandraaien.(3)
 3.  De buisjes en het dopje met het papieren wikkeltje bedekken. (5)
 4.  De buisjes in de transparante houder plaatsen.(6)
 5.  Sluit de houder rondom, goed aandrukken. (7)
 6.  Doe de houder in de blauwe safetybag en druk de lucht  uit de verpakking. (8)
 7.  Verwijder de witte sluitstrip en sluit de safetybag.
 8.  Plaats het pakketje in de plastic verzendenveloppe. (9)
 9.  Druk de lucht uit de enveloppe om het plat te maken.
 10. De rits van de envelop sluiten.
 11. Bij sommige enveloppen wordt een sticker bijgevoegd om over de ritssluiting  te plakken om te voorkomen dat het pakket opengaat.

 

Persoonlijke gegevens
Op de blauwe safetybag ziet u een etiket dat uw gegevens bevat. Zorg er voor dat u deze verpakking gebruikt, zodat er het laboratorium weet dat het monster afkomstig is van u.

Houdbaarheid
De vloeistof die aanwezig is in de buisjes voorkomt afbraak van het DNA van de parasiet, daardoor is het ontlastingsmonster langere tijd houdbaar. Het is daardoor mogelijk de monsters te versturen zonder dat er afname van de kwaliteit van de test optreedt.

Frankeren en verzenden
1. Bij verzending vanuit Nederland, België, Duitsland en Frankrijk is het niet nodig postzegels toe te voegen. De verzendenveloppe is gefrankeerd.
2. Bij verzending vanuit anderen landen moet men zelf de enveloppe frankeren. Het gewicht van het pakket is ongeveer 110 gram.
3. Deponeer het pakketje in de brievenbus. Dat kan op elke dag van de week.

 

BESTEL HIER DIRECT EEN PARASIETEN TEST.

Wij danken u van harte voor het bezoeken van deze website en hopen u voldoende te hebben geïnformeerd. Het is ons doel een bijdrage te leven aan de diagnostiek bij darmproblemen. Daar een op de vijf mensen darmklachten heeft, levert ontlastingsonderzoek een grote bijdrage aan het opsporen van de oorzaak van de klachten. Bij veel mensen is de diagnose Prikkelbare Darm Syndroom, PDS, gesteld zonder dat er onderzoek plaatsvond. Het blijkt echter dat meer dan 30% besmet is met parasieten.

Veel artsen geven aan niet onderlegt te zijn in de parasitologie. Wanneer de arts geen test op parasieten heeft aangevraagd, komt dat door onbekendheid met dit onderwerp. Echter besmetting met parasieten is niet langer het gespecialiseerde terrein van de tropengeneeskunde. Door toerisme en immigratie komt men in contact met parasieten, die vroeger vooral voorkwamen in (sub)tropische gebieden. Kinderen zijn vaak besmet en kunnen parasieten opdoen op de peuterspeelzaal. Het laboratorium gebruikt geavanceerde DNA technieken en biedt de testen aan tegen een zo laag mogelijke prijs.


TOP