Dutch | England | France | Deutschland | PolskaDutch Home | info@parasiet.com | Login

 

 

♦ Welkom bij Parasiet.com, de website bevat informatie over parasieten en de test op parasieten van de darm ♦

Parasieten Test Aanvragen

Bent u besmet met parasieten? (Vragen) 

Wat is een parasiet
Welke klachten ontstaan besmetting met door schadelijke parasieten
Hoe stelt men de aanwezigheid van parasieten vast
Hoe kom je aan parasieten
Het PrikkelbaarDarmsyndroom
Bij wie vindt men parasieten

Wat is een parasiet
Een parasiet is een cel of een levend organisme dat zich hecht aan een plant, dier of mens, om deze als voedsel te gebruiken. De letterlijke betekenis is: mee- eter. Zij leven ten koste van de "gastheer". Luizen, vlooien, wormen en amoeben zijn bijvoorbeelden van parasieten. 
Veel dieren en mensen hebben parasieten in de darm, dat kunnen wormen zijn of eencellige parasieten. Worminfecties komen, behalve de witte wormpjes die kinderen vaak hebben, bij mensen in de westerse wereld niet vaak voor.
Eencellige darmparasieten vormen een groot probleem; meer dan 30% van de mensen is besmet met schadelijke darmparasieten. Daarnaast kunnen ook tal van onschadelijke eencellige parasieten in de darm aanwezig zijn.

Welke klachten ontstaan door schadelijke parasieten in de darm
Buikkramp of buikpijn
Winderigheid of opgezette buik
Verhoogde aandrang
Diaree  of brijachtige ontlasting
Stinkende of vettige, plakkerige ontlasting
ontlasting
Verstopping (afgewisseld met diarree)
Misselijkheid
Zetmeel intolerantie
Jeuk van de anus of de huid
Vermoeidheid
Gebrek aan eetlust
Bij kinderen een groeiachterstand
Bloedarmoede
In combinatie met darmklachten kan optreden: slapeloosheid, depressiviteit,
spierzwakte, spierpijn, gewrichtspijn, hoofdpijn, malaise, griepachtig, gebrek aan concentratie en soms koorts

Hoe stelt men een besmetting met parasieten vast
U kunt zich laten testen door een ontlastingsmonster in te sturen. Het laboratorium toont het DNA van parasieten aan, dat is de meest betrouwbare manier om parasieten op te sporen.
De twee meest voorkomende parasieten zijn:
Dientamoeba fragilis
Blastocystis hominis

Het PrikkelbaarDarmsyndroom
Veel mensen hebben jaren lang darmklachten waarvan de oorzaak onbekend is. Een groot deel van hen heeft de diagnose PrikkelbaarDarmsyndroom, PDS, gekregen. Symptomen van PDS en besmetting met parasieten komen in grote mate overeen: winderigheid, een opgezette buik, diarree of ontlasting die men niet goed op kan houden. Deze klachten kunnen schaamte veroorzaken en sociale beperkingen met zich meebrengen. Tal van wetenschappelijk publicaties geven aan dat PDS-symptomen vaak worden veroorzaakt door eencellige parasieten.
Bij chronische darmklachten is:
Meer dan 30% geïnfecteerd met Dientamoeba fragilis.
Meer dan 40% is besmet met Blastocystis hominis.
Bij mensen die besmet zijn, verdwijnen de klachten in veel gevallen door medicijnen die de parasieten elimineren.

Bij wie vindt men parasieten in de darm
Iedereen kan parasieten opdoen, op een openbaar toilet of het werk. Vaak wordt men besmet door de partner of kinderen die parasieten op de peuterspeelzaal of school hebben opgelopen.
Daarnaast zijn er mensen met risicovolle beroepen of bepaalde bevolkingsgroepen die vaker besmet met darmparasieten. Dat neemt niet weg dat men bij alle mensen met chronische darmklachten parasieten kan aantreffen.
Een verhoogde kans op infectie vindt plaats:
1. bij mensen die werkzaam zijn:
in de verpleging of verzorging
in de psychiatrie
op de peuterspeelzaal
op de luchthaven of zeehavens
bij asielzoekerinstanties
in de afvalverwerking
in de vleesindustrie
als loodgieter
als slager
2.  bij kinderen met ouders met bovenstaande beroepen
3.  in gezinnen met kinderen met buikklachten
4.  bij kinderen die een peuterspeelzaal bezoeken
5. mensen  afkomstig uit een ontwikkelingsland of klachten na bezoek
6.  door frequent contact met dieren
7.  door mannelijke homoseksuele contacten
8.  bij mensen met een partner of gezinsleden die besmet zijn (of waren).
9.  wanneer men eerder besmet was en de klachten zijn er nog of zijn teruggekomen. Bij patiënten die een parasietenkuur hebben gehad, maar bij wie geen nacontrole heeft plaatsgevonden, is 25-40% nog positief na behandeling, afhankelijk van het type medicijn dat is gebruikt. Ook is de kans op herbesmetting groter wanneer de gezinsleden niet zijn onderzocht.

Hoe kom je aan parasieten
Infectie treedt uitsluitend op wanneer besmette ontlasting in de mond terechtkomt. De fecaal-orale route wordt dat genoemd. Dat je in contact komen met ontlasting treedt veel vaker op dan men denkt. In de eerste plaats gebeurt dit door met ongewassen handen te eten. Men krijgt ontlasting van een besmette persoon aan de hand door de trekker en deurknop van het toilet aan te raken of contact met andere besmette voorwerpen. Ook kan men beroepsmatig in aanraking met ontlasting komen. In de tweede plaats kan de hand van een ander ons voedsel verontreinigen. In een restaurant en thuis kunnen, wanneer de kok de handen niet goed wast, parasieten op het voedsel worden overgedragen, vooral op ongekookt voedsel zoals salades. Ook door het tijdens seksueel contact kan men parasieten oplopen.
Door wereldwijd massatoerisme, immigratie die op grote schaal plaatsvindt, komen wij vaak in contact met mensen die besmet zijn. Ook invoer van exotische producten kan een bijdrage leveren. Het risico parasieten op te lopen, is niet langer beperkt tot tropische en subtropische gebieden.
In de meeste gevallen loopt men een infectie met parasieten op in de eigen omgeving. Je kunt besmet raken door vrienden en familieleden die parasieten bij zich dragen. Je kunt parasieten opdoen op het werk, op school of op de peuterspeelzaal. De grootse boosdoener is het gebrek aan hygiëne. Men eet op straat, men neemt een snack zonder de handen te wassen, men consumeert ongewassen fruit en eet in met de handen in plaats van bestek. Op school worden voor de lunch de handen vaak niet gewassen. In de westerse wereld zijn meer dan 30% van de mensen besmet met eencellige darmparasieten.

 

BESTEL HIER DIRECT EEN PARASIETEN TEST.

Wij danken u van harte voor het bezoeken van deze website en hopen u voldoende te hebben geïnformeerd. Het is ons doel een bijdrage te leven aan de diagnostiek bij darmproblemen. Daar een op de vijf mensen darmklachten heeft, levert ontlastingsonderzoek een grote bijdrage aan het opsporen van de oorzaak van de klachten. Bij veel mensen is de diagnose Prikkelbare Darm Syndroom, PDS, gesteld zonder dat er onderzoek plaatsvond. Het blijkt echter dat meer dan 30% besmet is met parasieten.

Veel artsen geven aan niet onderlegt te zijn in de parasitologie. Wanneer de arts geen test op parasieten heeft aangevraagd, komt dat door onbekendheid met dit onderwerp. Echter besmetting met parasieten is niet langer het gespecialiseerde terrein van de tropengeneeskunde. Door toerisme en immigratie komt men in contact met parasieten, die vroeger vooral voorkwamen in (sub)tropische gebieden. Kinderen zijn vaak besmet en kunnen parasieten opdoen op de peuterspeelzaal. Het laboratorium gebruikt geavanceerde DNA technieken en biedt de testen aan tegen een zo laag mogelijke prijs.


TOP