Dutch | England | France | Deutschland | PolskaDutch Home | info@parasiet.com | Login

 

 

♦ Welkom bij Parasiet.com, de website bevat informatie over parasieten en de test op parasieten van de darm ♦

Parasieten Test Aanvragen

Het Disclaimer van Parasiet.com

Aanvraag van de testen
•  U heeft de achtergrond informatie over darmparasieten doorgenomen.
•  Het onderzoek vervangt op geen enkele wijze het medische consult van een arts.
•  Deze testen vormen geen compleet onderzoek. Er zijn tal van medische oorzaken voor darmklachten.


Gang van zaken
 •  U begrijpt de informatie betreffende de aanvraagprocedure.
 •  U hebt de verzamel- en verzendinstructies doorgenomen en bent zich bewust dat u besmettelijk materiaal verstuurt en zult de materialen verpakken zoals aangegeven in de instructies die overeenkomen met de eisen van de posterijen. Bij gebrekkige verpakking daar uit voortvloeiden boetes wordt u aansprakelijk gesteld.
• Het laboratoriumpersoneel is niet medisch opgeleid en kan niet worden geraadpleegd.


De uitslag
•  Indien de uitslag positief is (er parasieten zijn aangetoond) zult u uw arts op de hoogte te stellen van het testresultaat.
•  Wanneer het resultaat negatief uitvalt en u klachten heeft, dient u de arts op de hoogte te stellen van het testresultaat en uw symptomen
•  Parasieten zijn besmettelijk. Om deze reden is het van belang naasten op de hoogte te stellen en hygiëne maatregelen te nemen.


Testresultaat
•  Bij een negatieve uitslag bestaat een zeer kleine kans dat u toch besmet bent. Parasiet.com is niet aansprakelijk voor meetfouten die inherent zijn aan de techniek.
• De gebruikte technieken hebben een zeer hoge sensitiviteit en specificiteit. Dat wil zeggen dat de methode in principe geen tot zeer weinig vals positieve of vals negatieve uitslagen kent. Echter, meetfouten zijn altijd mogelijk.
b. De vondst van parasieten kan worden gemist doordat de uitscheiding van parasieten van dag tot dag variëren.
•  Bij grenswaarden is men niet zeker of de uitslag negatief of positief is. U hebt het recht op een kosteloze herhaling.


Behandeling
  De testen en adviezen zijn niet bedoeld voor zelfhulp en zelf medicatie. Parasiet.com is niet aansprakelijk voor de gevolgen wanneer de patiënt zich niet laat behandelen door een arts.
•  De vermelding van namen van medicijnen op deze website is bedoeld als achtergrond informatie voor de arts, niet als therapeutisch advies voor de patiënt.
•  Medicatie kan nooit worden gebruikt zonder advies van een arts. De arts heeft de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de ingezette therapie.
•  Het is mogelijk dat uw klachten niet worden veroorzaakt door parasieten (ook al viel de test positief uit). Wanneer geen verbetering optreedt, is aanvullend medisch onderzoek noodzakelijk.
•  Wij raden de behandeling met plantaardige en alternatieve methoden af. Deze methoden zijn zelden effectief bij de behandeling van parasieten. Gebruik van plantaardige middelen is niet per definitie veilig en kan negatieve reacties veroorzaken.


Financiële verwerking
•  Bij grenswaarden hebt het recht op een kosteloze herhaling. Wanneer u daar binnen 14 dagen geen gebruik van maakt, vervalt de aanspraak maken op de kosteloze test.
•  Indien u het testmateriaal niet gebruikt, kunt u de materialen binnen 1 week terugsturen. De verzendkosten worden bij u in rekening gebracht. Indien u de materialen niet binnen 7 dagen na ontvangst terugstuurt, kunt u geen aanspraak maken op terugbetaling.
•  Bij verzending buiten Nederland dient u het pakket zelf te frankeren. Bij gebrekkige frankering komen de eventuele kosten voor u rekening.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BESTEL HIER DIRECT EEN PARASIETEN TEST.

Wij danken u van harte voor het bezoeken van deze website en hopen u voldoende te hebben geïnformeerd. Het is ons doel een bijdrage te leven aan de diagnostiek bij darmproblemen. Daar een op de vijf mensen darmklachten heeft, levert ontlastingsonderzoek een grote bijdrage aan het opsporen van de oorzaak van de klachten. Bij veel mensen is de diagnose Prikkelbare Darm Syndroom, PDS, gesteld zonder dat er onderzoek plaatsvond. Het blijkt echter dat meer dan 30% besmet is met parasieten.

Veel artsen geven aan niet onderlegt te zijn in de parasitologie. Wanneer de arts geen test op parasieten heeft aangevraagd, komt dat door onbekendheid met dit onderwerp. Echter besmetting met parasieten is niet langer het gespecialiseerde terrein van de tropengeneeskunde. Door toerisme en immigratie komt men in contact met parasieten, die vroeger vooral voorkwamen in (sub)tropische gebieden. Kinderen zijn vaak besmet en kunnen parasieten opdoen op de peuterspeelzaal. Het laboratorium gebruikt geavanceerde DNA technieken en biedt de testen aan tegen een zo laag mogelijke prijs.


TOP