Dutch | England | France | Deutschland | PolskaDutch Home | info@parasiet.com | Login

 

 

♦ Welkom bij Parasiet.com, de website bevat informatie over parasieten en de test op parasieten van de darm ♦

Parasieten Test Aanvragen

Algemene gebruiksvoorwaarden

Informatie en diensten
•  Het gebruik van de website van Parasiet.com houdt in dat u zich akkoord verklaart met onderstaande gebruiksvoorwaarden, evenals aan latere wijzigingen.
•  Deze website is met de grootst mogelijke nauwkeurigheid opgesteld en is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Aan de informatie die op deze website aangeboden wordt, kan op geen enkele wijze rechten of aanspraak ontleend worden. Het staat de makers van de website vrij de informatie aan te passen aan nieuwe inzichten en de informatie zonder vooraankondiging te wijzigen.
•  De diensten op deze website kunnen gedateerd zijn en niet meer overeenkomen met de actuele gegevens.

Verwerking van gegevens en privacy
•  De persoonlijke gegevens ingevuld op de aanvraagformulieren van Parasiet.com en ontvangen via deze website (persoonsgegevens, e-mail) worden uitsluitend gebruikt voor intern bedrijfsbeheer, zoals patiëntenadministratie en het versturen van uitslagen.
•  Voor intern gebruik worden de bezoekersaantallen van de website bijgehouden.
•  Voor statistische doeleinden wordt het aantal aangevraagde analyses, negatieve en positieve uitslagen en herhalingsonderzoeken verwerkt. De identiteit van de aanvrager blijft onbekend en zal niet worden gekoppeld aan de verstrekte persoonsgegevens.

Gebruik de fecesmonsters
•  Fecesmateriaal dat na het onderzoek overblijft, kan worden bewaard en gebruikt voor kwaliteitscontrole of voor toegepast wetenschappelijk onderzoek. Het materiaal wordt anoniem gecodeerd; men kan niet - of alleen indirect - nagegaan van wie het materiaal afkomstig is.

Email
•  Met de grootst mogelijke zorg probeert Parasiet.com mail te beschermen tegen virussen en ongewild bezoek en is niet aansprakelijk voor (in)directe schade als gevolg van mail virussen.  
•  Indien u gebruik maakt van onze diensten via e-mail, zullen deze gegevens niet gebruikt worden voor een mailinglijst. Laboratorium respecteert de privacy van haar klanten en zal op geen enkele wijze gegevens van aanvragers gebruiken of beschikbaar maken.

Website
•  Met de grootst mogelijke zorg probeert Parasiet.com mail te beschermen tegen virussen en ongewild bezoek en is niet aansprakelijk voor (in)directe schade als gevolg van virussen op haar website.
• Op de website staan links naar andere websites. Deze sites worden niet door ons beheerd; Parasiet.com is derhalve niet verantwoordelijk voor de inhoud hiervan.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BESTEL HIER DIRECT EEN PARASIETEN TEST.

Wij danken u van harte voor het bezoeken van deze website en hopen u voldoende te hebben geïnformeerd. Het is ons doel een bijdrage te leven aan de diagnostiek bij darmproblemen. Daar een op de vijf mensen darmklachten heeft, levert ontlastingsonderzoek een grote bijdrage aan het opsporen van de oorzaak van de klachten. Bij veel mensen is de diagnose Prikkelbare Darm Syndroom, PDS, gesteld zonder dat er onderzoek plaatsvond. Het blijkt echter dat meer dan 30% besmet is met parasieten.

Veel artsen geven aan niet onderlegt te zijn in de parasitologie. Wanneer de arts geen test op parasieten heeft aangevraagd, komt dat door onbekendheid met dit onderwerp. Echter besmetting met parasieten is niet langer het gespecialiseerde terrein van de tropengeneeskunde. Door toerisme en immigratie komt men in contact met parasieten, die vroeger vooral voorkwamen in (sub)tropische gebieden. Kinderen zijn vaak besmet en kunnen parasieten opdoen op de peuterspeelzaal. Het laboratorium gebruikt geavanceerde DNA technieken en biedt de testen aan tegen een zo laag mogelijke prijs.


TOP